Velkommen til min hjemmeside om slægtsforskning

Mig selv ca. 1960'.

Dette arbejdes der på p.t.

Opdatering med oplysninger fra gamle aviser. Det viste eksempel er fra branden på avlsgården ved Constantia Kro fra Kongelig privilegeret Aarhuus Stifts-Tidende 11. marts 1870.
---

Opdatering af data på "My Heritage" se nedenfor.

 

My Heritage

290 efterkommere efter anenr. 128 Heinrich Fridrich Carstens født omkring 1759 måske i Mecklenburg død omkring 1802. Han var Holländer (mejeriforpagter) på Mönkhagen, Ksp Zarpen, Amt Reinfeld.
Samt mere end 45.000 andre personer findes nu på:
http://www.myheritage.dk/site-143413531/lec

Andre danske slægter med efternavnet Carstens

Der findes andre slægter med efternavnet Carstens i Danmark. Uden kendt forbindelse til de personer, som i øvrigt er omtalt på siden.

Her nævnes nogle af dem:

Efterkommerne af Karsten Jacobsen gartner i Sønderborg. Heraf kan nævnes bl.a.:
Peter Bugislaff Carstens - Købmand. Og Frederik Carl Carstens
1799-1868, Præst og Forfatter. Der skrev «Bemærkninger over Alheden og dens Kolonier» (1839), og «Bemærkninger over Heden og dens Træplantning» (1844).
Efterkommerne af Carsten Hansen og Christina Paysen. Heraf bl.a.:
Fedder Carstens , der var ansat ved telegrafen på Tåsing, Maegaard og Nakkebølle og tidligere var lærer for H.C.Andersen.
Efterkommere af Borger og væver i Odense Hans Carstens. Carstens – Hans – Eidersted, væver, 27.2.1828.

Efterkommere af blikkenslager Theodor Johann Christian Carstens. Født 16. december 1870 Altona, Hamburg.
Efterkommere af Eggert Carstens fra Rensborg der tager borgerskab i Århus
30. April 1838.

Joachim Henrich Carstens. Etatsråd i Rendsborg ca. 1815 gift med Cathrina Margretha Amalie BAHR. Deres søn Carl Carstens var 1845 Gaardmand på Fjederholt i Rind. Deltog i krigen 1848 på tysk side blev såret og overlevede sandsynligvis ikke. En søster Charlotte Christiane Henriette Carstens var gift med Carl Ludwig August Heinrich Lesser - Oberstltnt. Festungs-kommdt Rendsburg-Neuwerk.
Efterkommere af Gerhard Wilhelm Carstens født  2 Apr 1725 i Sønderborg.

Efterkommere af Hans Carstens Grynmøller ved Slesvig. En søn var tegneren Asmus Jacob Carstens.
Efterkommere af Nicolai Gotthard Carstens, Kammersekretær hos Prins Carl, Konferensraad og Landfoged i Bredsted: Adolph Gotthard Carstens - Geheimer.Ridder af Dannebroe,Directeur,Ober Procureur i Kongl.Tydske Cancellie (ingen børn), Gerhard Friedrich Carstens Kancelliraad og Expeditionssekretær i det tyske Kammerkancelli.
Johan Heinrich Detlef Christian Carstens født 22 juni 1834 i Løgumkloster som søn af Johan Heinrich Carstens.
Han var apoteker i Jels og gift med Christine f. v. Bentzen.

Otto Herman Carstens født 20-02-1848 i Randers, Sankt Morten Støvring Randers. Som uægte søn af Lene Engstrøm og udlagt barnefader artellerist Johan Karstens*.
Han blev Skomagermester i Århus.
 *) Muligvis den Johan Carstens der bor i Nyborg i 1840 og dør på lazarettet i Assens 7. juli 1849 efter slaget ved Fredericia.
Vilhelm Fridrich Carstens født 13 maj 1870 Swabstedt, Sydslesvig. Død 23 april 1957 i Randers. Barbermester i Randers.

Efterkommere efter Hinrich Carstens.
Fødsel: 1802-12-04 Oldenswort, Schleswig-Holstein. Død: 1897-06-20 Winnert, Schleswig-Holstein og Catharina Petersen. Efterkommere bl.a. i Randers.

Samt efterkommere efter Handelsgartner i Thisted Carl Ditlev Andreas Carstens født 26-03-1836 Olpenitz Schwansen - Hertugdømmet Slesvig.
Hans forældre var Hans Hinr. Carstens gartner på Olpenitz og Juliane Magd. Schmäler.
Carl fik et barnebarn Frits Carl Carstens (1909-1958) som blev isenkræmmer og i 1957 (med)stifter af Danmarks ældste kontoring VEKO. Var VEKO's første bestyrelsesformand.

Andre TYSKE slægter med efternavnet Carstens

Uden kendt forbindelse til vores slægt:


Johann Friedrich Carstens 1696-1761 Jurist og borgmester Hansestadt Lübeck. Hans far Joachim Lüder Carstens "Rathsverwandter" Lübeck. Og hans far Joachim (Friderich) Hinrich Carstens "Ratsherr" Lübeck. Skulle være efterkommere efter Nikolaus Kerstens født 1527 i Haderslev.

Carstensen

Personer med efternavnet Carstensen har fået det som følge af dansk/nordist navngivningsskik med patronymer. Denne navngivningsform var almindelig indtil navneloven af 1828. Se:
http://da.wikipedia.org/wiki/Patronym

Carstens er til gengæld et fast slægtsnavn, som går noget længere tilbage i (Nord)-Tyskland.

Anbefalede links

Anbefalede hjemmesider vedrørende slægter i og fra Slesvig-Holsten:

GenWiki Slesvig Holsten: http://wiki-en.genealogy.net/Schleswig-Holstein

The Fehmarn Genealogy Site: http://www.fehmarn-genealogy.com/

Slægtsdatabase Gutsholländer in Dänemark: http://www.online-ofb.de/famlist.php?ofb=hollaender_daenemark&b=A&lang=dk 

Slægten Heesche:
http://www.heesche.clematide.dk/

Familien Jansen: http://www.fam-jansen.dk/jansen.html

Ahnenforschung und Geschichte im Kreis Stormarn: http://www.ahnenforschung-in-stormarn.de/index.html


Sander m.fl.: http://alpeter.dk/sander/find_kilder.php

Herrenhäuser im Kreis Stormarn:
http://www.kreis-stormarn.de/freizeit/herrenhaeuser/index.html#moenkhagen

Liste over historiske steder i Slesvig Holsten:
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_historischer_Orte_in_Schleswig-Holstein

NB

Ved nummerering af aner samt i anelisten er hovedpersonen - proband = min datter (detaljer udeladt).

//Leif Carstens